ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Освітня складова освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії становить 40 кредитів ЄКТС та відображена в навчальному плані наступними блоками дисциплін:

  • Блок обов’язкових дисциплін - ОНД (20 кредитів ЄКТС)
  • Блок дисциплін за вибором факультету/інституту - ДВФ/І (8 кредитів ЄКТС)
  • Блок дисциплін за вибором аспіранта - ДВА (12 кредитів ЄКТС)

АНОТАЦІЇ ОБОВ'ЯЗКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

1. ОНД.01 Академічне письмо англійською мовою (English Academic Writing)

2. ОНД.02 Філософія науки та інновацій

  • Філософія науки (обов’язкова складова дисципліни для всіх факультетів/інститутів)
  • Тематичні модулі (факультет/інститут обирає модулі і відповідні розділи): 

 3. *ОНД.03 Асистентська педагогічна практика

 *Вивчення позначених дисциплін надає можливість присвоєння додаткової педагогічної кваліфікації викладача вищого навчального закладу.

АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА (ДВА)

Аспіранту потрібно вибрати 1 дисципліну з Переліку №1 та 2 дисципліни з Переліку 2. 

*Вивчення позначених дисциплін надає можливість присвоєння додаткової педагогічної кваліфікації викладача вищого навчального закладу.   

Детальніше...

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ НА ТРЕТЬОМУ (ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ) РІВНІ

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальностями відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 "Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти"

(Додатки 5,6 до Ліцензійних умов).

Детальніше...