ВАЖЛИВО! ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК!

Для забезпечення безперервності процесу підготовки  та атестації кадрів вищої кваліфікації, Уряд врегулював питання присудження здобувачем ступеня доктора наук.

Зокрема, вченим, які вступили після 1 вересня 2017 року до докторантури для завершення своїх дисертацій, надається можливість реалізувати в установлений законодавством строк свої права на присудження ступеня доктора наук спеціалізованими вченими радами, утвореними Міністерством освіти і науки України.

Крім того, продовження строк дії нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів до 31 грудня 2020 року.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ НА 2019 РІК

Правила прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук розроблені Приймальною комісією та затверджені рішенням Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка 14 січня 2019 року.

Правила прийому до докторантури для здобуття ступеня доктора наук у 2019 році 

Етапи вступної кампанії  

Початок прийому заяв і документів

27 серпня 2019 року

Закінчення прийому заяв і документів

5 вересня 2019 року

о 1700

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

До 15 жовтня 2019 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб

До 15 жовтня 2019 року

Початок перебування в докторантурі

15 жовтня 2019 року

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими  оголошується прийом до докторантури для здобуття ступеня доктора наук

Галузь знань

Спеціальність

03 Гуманітарні науки

Humanities

032 Історія та археологія (Historyandarcheology)

03 Гуманітарні науки

Humanities

033 Філософія (Philosophy)

035 Філологія (Philology)

05 Соціальні та поведінкові науки

Social and behavioral studies

052 Політологія (Politicalscience)

053 Психологія (Psychology)

08 Право

Law

081 Право (Law)

10 Природничі науки

Natural sciences

102 Хімія (Chemistry)

106 Географія (Geography)

11 Математика та статистика

Mathematics and statistics

111 Математика (Mathematics)

28 Управління та адміністрування

Management and administration

281 Публічне управління та адміністрування (Publicadministration)

29 Міжнародні відносини

International relation

Лише на умовах контракту

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

292 Міжнародні економічні відносини (Internationaleconomicrelation)

293 Міжнародне право (Internationallaw)

 

ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ В ДОКТОРАНТУРІ НА УМОВАХ КОНТРАКТУ НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

п/п

Інститути ( факультети)

Докторантура

(за один рік перебування, грн.)

1.      

Географічний факультет

71 300

2.      

Економічний факультет

71 300

3.      

Інститут високих технологій

71 300

4.      

Інститут журналістики

71 300

5.      

Інститут міжнародних відносин

71 300

6.      

Інститут філології

71 300

7.      

Історичний факультет

71 300

8.      

Механіко-математичний факультет

71 300

9.      

ННІ «Інститут геології»

71 300

10.    

ННЦ «Інститут біології та медицини»

71 300

11.    

Факультет інформаційних технологій

71 300

12.    

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

71 300

13.    

Факультет психології

71 300

14.    

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

71 300

15.    

Факультет соціології

71 300

16.    

Фізичний факультет

71 300

17.    

Філософський факультет

71 300

18.    

Хімічний факультет

71 300

19.    

Юридичний факультет

71 300