ВАЖЛИВО! ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК!

Для забезпечення безперервності процесу підготовки  та атестації кадрів вищої кваліфікації, Уряд врегулював питання присудження здобувачем ступеня доктора наук.

Зокрема, вченим, які вступили після 1 вересня 2017 року до докторантури для завершення своїх дисертацій, надається можливість реалізувати в установлений законодавством строк свої права на присудження ступеня доктора наук спеціалізованими вченими радами, утвореними Міністерством освіти і науки України.

Крім того, продовження строк дії нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів до 31 грудня 2020 року.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ НА 2020 РІК

Правила прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук розроблені Приймальною комісією та затверджені рішенням Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2 грудня 2019 року.

Правила прийому до докторантури для здобуття ступеня доктора наук у 2020 році 

Обсяги державного замовлення в 2020 році

 

ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ В ДОКТОРАНТУРІ НА УМОВАХ КОНТРАКТУ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

п/п

Інститути ( факультети)

Докторантура

(за один рік перебування, грн.)

1.      

Інститут журналістики

77 300

2.      

Інститут міжнародних відносин

77 300

3.      

Інститут філології

77 300

4.      

Історичний факультет

77 300

5.      

ННЦ «Інститут біології та медицини»

77 300

6.      

Факультет інформаційних технологій

77 300

7.      

Факультет психології

77 300

8.      

Фізичний факультет

77 300

9.      

Філософський факультет

77 300

10.    

Юридичний факультет

77 300