НОВІ ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Нормативні документи, які стосуються Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (PhD):

 Для здобувачів ступеня доктора філософії, які захищатимуться у термін дії постанови КМУ № 167 від 06.03.2019р. (Експеримент) очікується затвердження окремої форми диплома доктора філософії та додатка до нього.

Доповідачі:

  • Проректор з наукової роботи доктор економічних наук, професор Жилінська Оксана Іванівна,
  • Вчений секретар НДЧ кандидат філософських наук, доцент Караульна Наталія Вікторівна

 ПРЕЗЕНТАЦІЯ "Нові вимоги до захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії"