ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ ТА АД’ЮНКТУРИ НА 2019 РІК

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ/АД’ЮНКТУРИ У 2019 РОЦІ

FOR FOREIGNERS

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ТА СКЛАД ПРЕДМЕТНИХ КОМІСІЙ

Увага! Про можливі зміни до розкладу з’ясовуйте на відповідних факультетах (в інститутах)
 
ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ  

Початок прийому заяв і документів

27 серпня 2019 року

Закінчення прийому заяв і документів

5 вересня 2019 року о 1700

Строки проведення вступних іспитів

12 вересня – 23 вересня 2019 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

До 1 жовтня 2019 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

До 1 жовтня 2019 року

Початок навчання в аспірантурі (ад'юнктурі)

1 жовтня 2019 року

 
  Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури юридичного факультету очної (денної) та заочної форм навчання проводяться в два етапи.  

Етапи вступної кампанії до аспірантури юридичного факультету

Строки проведення етапів у кожному періоді

І-ий етап

ІІ-ий етап

Початок прийому заяв і документів

01 березня 2019 року

27 серпня 2019 року

Закінчення прийому заяв і документів

14 березня 2019 року о 17-00

5 вересня 2019 року о 17-00

Строки проведення вступних іспитів

18 березня – 22 березня 2019 року

12 вересня – 23 вересня 2019 року

Форми навчання

Денна/заочна

Денна/заочна

Джерела фінансування

За рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

За державним замовлення; за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

Затвердження рейтингів вступників та зарахування їх на навчання

27 березня 2019 року

26 вересня 2019 року

Початок навчання в аспірантурі

01 квітня 2019 року

1 жовтня 2019 року

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ НА УМОВАХ КОНТРАКТУ НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

п/п

Інститути ( факультети)

Аспірантура

(за один рік навчання,  грн.)

очна форма навчання

заочна форма навчання

1.

Географічний факультет

63 500

46 500

2.

Економічний факультет

63 500

46 500

3.

Інститут високих технологій

63 500

46 500

4.

Інститут журналістики

63 500

46 500

5.

Інститут міжнародних відносин

63 500

46 500

6.

Інститут філології

63 500

46 500

7.

Історичний факультет

63 500

46 500

8.

Механіко-математичний факультет

63 500

46 500

9.

ННІ «Інститут геології»

63 500

46 500

10.

ННЦ «Інститут біології та медицини»

63 500

46 500

11.

Факультет інформаційних технологій

63 500

46 500

12.

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

63 500

46 500

13.

Факультет психології

63 500

46 500

14.

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

63 500

46 500

15.

Факультет соціології

63 500

46 500

16.

Фізичний факультет

63 500

46 500

17.

Філософський факультет

63 500

46 500

18.

Хімічний факультет

63 500

46 500

19.

Юридичний факультет

63 500

46 500

ЗРАЗКИ ДОГОВОРІВ ПРО ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В АСПІРАНТУРІ (АД’ЮНКТУРІ)

  1. Договір про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) Київського національного університету імені Тараса Шевченка за державним (регіональним) замовленням

  2. Договір про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів фізичної особи
  3. Договір про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів юридичної особи

АСПІРАНТАМ (АД'ЮНКТАМ) І РОКУ НАВЧАННЯ (2018 рік зарахування)

Склад груп з вивчення дисциплін вільного вибору аспіранта (ДВА)  

Перелік 1 (ДВА1)

Перелік 2 (ДВА2)

Спецкурси механіко-математичний факультету

·     Математичні основи захисту інформації

·     Теорія хаосу

Механіко-математичний факультет

Спецкурс факультету комп’ютерних наук та кібернетики

·     Сучасні проблеми і тенденції розвитку інформаційних технологій

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Спецкурси факультету інформаційних технологій

·     Інтелектуальні обчислення та аналіз даних

·     Професійне проектне управління науковими проектами

Факультет інформаційних технологій

 

Фізичний факультет

Спецкурс факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

·     IT Essentials  (Основи інформаційних технологій)

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

 

Інститут високих технологій

Спецкурси хімічного факультету

·     Наноструктуровані полімерні матеріали для біотехнологій, медицини, інформаційних технологій та сонячної енергетики

·     ЯМР-спектроскопія для природничих наук

Хімічний факультет

Спецкурс ННЦ «Інститут біології та медицини»

·     Основи системної біології

ННЦ «Інститут біології та медицині»

Спецкурс ННІ «Інститут геології»

·     Мінерально-сировинна база України

ННІ «Інститут геології»

Спецкурс історичного факультету

·     Цивілізаційні, етнокультурні та міжетнічні процеси в Європі

Історичний факультет

 

Економічний факультет

Спецкурси філософського факультету

·     Практична філософія та епістемологія науки

·     Технології впливу в діловій комунікації

Філософський факультет

Спецкурс Інституту філології

·     Лінгвістичне програмування поведінки людини

Інститут філології

Спецкурси Інституту журналістики

·     Наукова бібліографія: практикум

·     Наукова комунікація: методи оприлюднення результатів дослідження

Інститут журналістики

 

Географічний факультет

Спецкурс юридичного факультету

·     Право інтелектуальної власності

Юридичний факультет

Спецкурс факультету соціології

·     Актуальні проблеми сучасного суспільства: Україна у глобальних та регіональних порівняннях

Факультет соціології

Спецкурс факультету психології

·     Універсальні  м’які  здібності Soft Skills

Факультет психології

Спецкурс Інституту міжнародних відносин

·     Актуальні проблеми зовнішньої політики України

Інститут міжнародних відносин

 

Військовий інститут

НОВІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ

Міністерством освіти і науки України затверджені нові вимоги до оформлення дисертацій.

Вимоги визначають структуру та правила оформлення дисертації.

Відповідний наказ розміщений на сайті Верховної Ради України за посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n88