ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ ТА АД’ЮНКТУРИ НА 2020 РІК

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ/АД’ЮНКТУРИ У 2020 РОЦІ (зі змінами)

FOR FOREIGNERS

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ТА СКЛАД ПРЕДМЕТНИХ КОМІСІЙ

Увага! Про можливі зміни до розкладу з’ясовуйте на відповідних факультетах (в інститутах)
 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ "Вступна кампанія 2020" 
 
 
ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ  

Початок прийому заяв і документів

25 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв і документів

4 вересня 2020 року о 1700

Строки проведення вступних іспитів

10 вересня – 21 вересня 2020 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

До 1 жовтня 2020 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів

До 1 жовтня 2020 року

Початок навчання в аспірантурі (ад'юнктурі)

1 жовтня 2020 року

 
  Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури юридичного факультету очної (денної) та заочної форм навчання проводяться в два етапи: 
  • І-ий етап з 01 березня 2020 року
  • ІІ-ий етап з 25 серпня 2020 року

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ НА УМОВАХ КОНТРАКТУ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

п/п

Інститути ( факультети)

Аспірантура

(за один рік навчання,  грн.)

очна форма навчання

заочна форма навчання

1.

Географічний факультет

66 100

49 600

2.

Економічний факультет

66 100

49 600

3.

Інститут високих технологій

66 100

49 600

4.

Інститут журналістики

66 100

49 600

5.

Інститут міжнародних відносин

66 100

49 600

6.

Інститут філології

66 100

49 600

7.

Історичний факультет

66 100

49 600

8.

Механіко-математичний факультет

66 100

49 600

9.

ННІ «Інститут геології»

66 100

49 600

10.

ННЦ «Інститут біології та медицини»

66 100

49 600

11.

Факультет інформаційних технологій

66 100

49 600

12.

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

66 100

49 600

13.

Факультет психології

66 100

49 600

14.

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

66 100

49 600

15.

Факультет соціології

66 100

49 600

16.

Фізичний факультет

66 100

49 600

17.

Філософський факультет

66 100

49 600

18.

Хімічний факультет

66 100

49 600

19.

Юридичний факультет

66 100

49 600

ЗРАЗКИ ДОГОВОРІВ ПРО ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В АСПІРАНТУРІ (АД’ЮНКТУРІ)

  1. Договір про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) Київського національного університету імені Тараса Шевченка за державним (регіональним) замовленням

  2. Договір про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів фізичної особи
  3. Договір про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) Київського національного університету імені Тараса Шевченка за рахунок коштів юридичної особи

 Кожен аспірант узгоджує зміст індивідуального плану з науковим керівником відповідно до навчального плану освітньо-наукової програми та нормативних документів підготовки докторів філософії!

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ/СЕСІЇ ДЛЯ АСПІРАНТІВ – ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD підготовка)

 У зв’язку із заходами з протидії розповсюдження коронавірусу COVID-19 факультети/інститути перейшли на дистанційне навчання. 

Розклади занять та графіки сесії оприлюднені на сайтах факультетів та інститутів (http://univ.kiev.ua/) 

УВАГА! ФОРМУВАННЯ ГРУП З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ АСПІРАНТА (ПЕРЕЛІК 1. ПЕРЕЛІК 2). 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Склад груп аспірантів (рік зарахування 2019) з вивчення дисциплін вільного вибору (ДВА)

 

ДВА. Перелік 2

ДВА. Перелік 1

Механіко-математичний факультет

Спецкурс механіко-математичного факультету

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Спецкурс факультету комп'ютерних наук та кібернетики

Факультет інформаційних технологій

 

Фізичний факультет

 

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

Спецкурс факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

Інститут високих технологій

 

Хімічний факультет

Спецкурс хімічний факультету

ННЦ «Інститут біології та медицині»

 

ННІ «Інститут геології»

 

Історичний факультет

Спецкурс історичного факультету

Економічний факультет

Спецкурс економічного факультету

Філософський факультет

Спецкурси філософського факультету

Інститут філології

Спецкурси Інституту філології

Інститут журналістики

Спецкурс Інституту журналістики

Географічний факультет

 

 

Юридичний факультет

 

Спецкурс юридичного факультету

Факультет соціології

 

Факультет психології

Спецкурси факультету психології

Спільний спецкурс факультету психології та економічного факультету

Інститут міжнародних відносин

Спецкурс Інституту міжнародних відносин

Міждисциплінарний лекторій з актуальних проблем сучасної науки

 З 1 вересня 2014 року розпочинав роботу міждисциплінарний лекторій для аспірантів та ад’юнктів університету з актуальних проблем сучасної науки. Програма лекторію затверджена науково-технічною радою університету 25 червня 2014 року.

Розклад роботи лекторію буде оголошено додатково

  Для відвідування лекції необхідно зареєструватися тут